Konkurrenceregler

 • Alle over 18 år kan deltage i konkurrencer og events arrangeret af ToonTV.
 Alle under 18 år vil blive sorteret fra.
 • Med mindre andet er tilkendegivet, er deltagelse gratis, hver person kan kun deltage en gang. Brug af falsk navn og adresse vil medføre diskvalifikation.
 • Konkurrencer og events har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod ToonTV.
 • Præstationer i forbindelse med deltagelse i en konkurrence eller event er ToonTVs ejendom og må ikke overgives til 3. mand med mindre andet er aftalt.
 • Alle konkurrencevindere kontaktes direkte. ToonTV forbeholder sig ret til at offentliggøre vinderen af en konkurrence eller på internettet.
 • Præmier, der ikke er afhentet/indløst senest 4 uger efter de er vundet, forbliver ToonTVs ejendom. I forbindelse med afhentning af præmier skal der medbringes gyldig billedlegitimation som pas eller kørekort. Uden gyldig billedlegitimation udleveres præmier ikke.
 • Ansatte i ToonTV eller medlemmer af dennes familie må ikke deltage i konkurrencer og events. Ansatte hos samarbejdspartnere og dens pårørende må heller ikke deltage i konkurrencer og events, hvor samarbejdspartneren er sponsor.
 • Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil ikke komme i betragtning. Det er alene ToonTV, der afgør om en tilmelding, er modtaget rettidigt og kan godkendes. I en konkurrence eller event, hvor deltageren efterfølgende skal indgå i en rækkefølge, forbeholder ToonTV sig ret til at afgøre, hvilket nummer deltageren skal have.
 • Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. ToonTV kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det er pr. telefon, e-mail, post etc.
 • ToonTV kan bestemme, at deltagelse i en konkurrence eller en event alene kan begrænses til en bestemt form for tilmelding eller i et begrænset fora som f.eks. toontv.dk, Facebook ect.
 • Konkurrence og eventdeltagere accepterer, at ToonTV må eksponere navn og bopæl (kun by) på ToonTVs platforme. Deltagerne accepterer, at ens navn vil kunne blive brugt i forbindelse med promovering, og at dette sker uden nogen som helst form for vederlag.
 • Gevinster kan ikke ombyttes til kontanter. En gevinst vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af gevinsten vil overtræde lovgivningen.
 • Ved deltagelse i en konkurrence eller event hos ToonTV er man indforstået med konkurrencereglerne.
 • ToonTV forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer og events uden forudgående varsel. ToonTVs afgørelse i forbindelse med konkurrencer og events er endelig.

Evt. klager over konkurrencer og events skal rettes skriftlig til:

ToonTV ApS
Reventlowsgade 14, 4 th.
1651 København V

Alternativt til e-mail adressen: info@toontv.dk
 – Mrk. ”Konkurrencer og events”